Stödjande av patientinnovationer för en bättre hälsovård en pilotstudie i samverkan mellan VGR och Region Halland

Diarienummer 2016-03999
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Innovationsplattformen
Bidrag från Vinnova 791 200 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en effektiv och inbjudande innovationssluss för patienter och närstående. Syfte har också varit att rikta sig mot specifik målgrupp för att utveckla processer och lärande samt utvärdera hur patientinnovationer kan förbättra deras vård. Projektet har i stort uppfyllt syfte och mål med undantag att inkomna idéer inte kommit så långt i idéhanteringsprocessen. Stor vikt har lagts vid kvalitativa och målgruppsspecifika frågeställningar som identifierats som viktiga för att nå god beredskap, kunskap och effekt vid fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Innovationsplattformen har öppnat sin webb för patientinnovatörer Kommunikationsmaterial och kommunikationskanaler Ökad medvetenhet om slussen och vikten av patientinvolvering Totalt 19 idéer, 3 st från den specifika målgruppen 7 idéer i idéhanteringsprocessen Processkartläggning, olika vägar för patientinnovatörer Metod för arbete med medarbetare, patienter och närstående Underlag för kompetensutveckling Breddat nätverk regionalt och nationellt med andra aktörer Förslag på hur patientinnovationsslussen kan integreras i ordinarie verksamhet

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat i två spår; ett öppet och ett målgruppsinriktat spår vilket har gett värdefulla lärdomar och input till utvecklingen av patientinnovationsslussen. Medarbetare har identifierats som en nyckelresurs för att arbeta med och nå patientinnovatörer. Det är därför viktigt att fortsätta med en modell där de involveras i ett målgruppsinriktat arbete, breddat till fler grupper enligt förslagsvis ett kampanjinriktat sätt som involverar medarbetare, forskning, patienter och närstående och på så vis också breddar Innovationsplattformens ordinarie uppdrag.

Externa länkar

Innovationsplattformens hemsida har en flik där patienterinnovatörer kan hitta information och kontaktuppgifter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.