Stöd för att koordinera ansökan TEA4CPS

Diarienummer 2018-04047
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet var att skicka in en komplett FPP-ansökan till ECSEL JU utlysning 2018.

Resultat och förväntade effekter

Ansökan är inskickat.

Upplägg och genomförande

MDH har koordinerat ansökan under den ovannämnda perioden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.