Status Östergötland

Diarienummer 2014-05453
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Östergötland
Bidrag från Vinnova 1 012 660 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att 1) etablera en dialog i region kring folkhälsofrågor vilket har uppfyllts; 2) att tjänsten skulle efter att bruket etablerats leda till bättre informerade satsningar hos kommuner och andra aktörer i regionen, vilket förvaltningsobjektet fått i uppdrag att utvärdera. 3) leda till mer välformulerade beställningar av analyser och rapporter då bruket blivit etablerat, men redan idag har detta visats i takt med att beställare själva kan börja titta på underlaget genom statusostergotland.se innan uppdrag.

Resultat och förväntade effekter

Status Östergötland lanserades 16 december 2016 och används nu i Region Östergötland och länets kommuner för att ta fram statistiskt underlag för befolkningens hälsa. Mottagandet har varit mycket gott bland politiker och tjänstemän och förvaltas nu i förvaltningsobjekt Business Intelligence. Under 2017 är viss förvaltningsutveckling planerad och regelbunden behovsfångst från målgruppen inhämtas genom de tjänstemannanätvecket för folkhälsa i Östergötland, samt e-hälsonätverket i Östergötland.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under en tid med flera omorganisationer. Landstinget i Östergötland blev Region Östergötland, och stödcentrumen strukturerades om. Arbetet med att koordinera tjänstemän i kommun, folkhälsonätverk, och it-utveckling var inledningsvis rörigt och inte helt enkelt att hålla ihop, men genom att arbeta med agil utveckling och stark decentraliserad styrning blir arbetet med statusostergotland.se med tiden smidigt och koordinerat.

Externa länkar

Status Östergötland Status Östergötland genom Regionens landningssida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.