State-of-the-art immersion-teknologi

Diarienummer 2013-03632
Koordinator MSE ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 1 983 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att skapa en innovativ teknisk plattform att initialt användas inom det akademiska marknadssegmentet. För att därefter spridas till andra användningsområden. Ett annat mål har varit att sprida den internationellt. Vi har väl uppfyllt våra mål med råge och är mycket nöjda med resultatet så här långt. Vi har fått fram en produkt som rönt mycket stor uppmärksamhet och intresse. Framförallt internationellt

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en väl fungerande plattform som kan appliceras inom en rad områden. Den innebär ett stort steg inom området virtuella teknik. Med systemet blir inte längre den som befinner sig i en virtuellt genererad värld en ´betraktare´. Han blir i stället en deltagare som fritt kan röra sig i en virtuell värld. Totalt innesluten i denna med alla sina sinnen. Vi förväntar oss mycket stora effekter. De hitintills gjorda installationerna och landvinningarna bevisar detta. Systemet innebär ett paradigmskifte inom området virtuell simulering.

Upplägg och genomförande

Vi har följt den utvecklingsmodell som företaget tillämpat under många år. Med tydliga utvecklingsfaser och milstenar. Denna har på ett effektiv sätt kunnat integreras i Vinnovas modell. Det har fungerat bra och vi har nått uppsatta mål.

Externa länkar

Länk till Omnifinitys hemsida där produkten visas i olika applikationer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.