Stabilitetsreglering efter en kollision

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96000 Chassis & Vehicle Dynamics
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Syfte och mål

Projektet syftade till att bidra till lösningar som minskar skador och olyckor som inträffar vid multipla kollisioner. Cirka 1/4 av alla olyckor är multipla kollisioner.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en Post Impact funktion och kunskap hur den kan utvecklas vidare och implemeteras. Funktion kan undvika eller mildra multipla kollisioner. Projektet har bidragit med vetenskapliga rön inom området fordonsreglering, förarbeteende och olycksanalys.

Upplägg och genomförande

Arbetet delades upp i följande arbetspaket: Orsak till 2:a kollisionen, förarinteraktion, funktionsdesign och strategier för Post Impact Stability Control (PISC).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.