Stabilisering och optimering av ´back-fill´ i gruvor med gruvindustrins restprodukter. (BackFillStab)

Diarienummer 2013-02181
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 3 025 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Internationell samverkan med aktörer i Kina för Eco-innovationer -2013

Syfte och mål

Syftet var att försöka finna metoder för att modifiera järnsand från i första hand svenska smältverk så att denna produkt helt eller delvis kan ersätta cement vid blandningar med anrikningssand för användning som återfyllning i gruvor. Optimala blandningar har identifierats vilket innebär att en del av cementen kan ersättas med modifierad slagg med oförändrad funktion. Måluppfyllelsen är mycket god. Ett andra syfte var att etablera ett nära samarbete mellan svensk och kinesisk part. Genom samverkan som etablerats mellan LTU och BGRIMM har målet uppfyllts väl. Samverkan fortgår.

Resultat och förväntade effekter

I samverkan mellan LTU och BGRIMM har metoder att modifiera järnsand etablerats. Resultaten visar att produkten helt eller delvis kan ersätta cement vid användning med anrikningssand för återfyllning av gruvor. Materialet har testats i laboratorium vad gäller uppnådd hållfasthet. Olika blandningar har studerats och hållfastheten bestämts. Optimala blandningar har identifierats. Kostnadsbesparingar och CO2 reduktion har uppskattats. Samverkan mellan LTU och BGRIMM har resulterat i flera gemensamma projekt och studier. Samverkan fortgår. Utbyte har skett i båda riktningar

Upplägg och genomförande

Inledande workshops med svenska och kinesiska partners. Möjligheter rörande slaggmodifiering identifierades. Utbyta av forskare mellan LTU och BGRIMM i båda riktningar. Identifierade möjligheter att modifiera slagg testades i laboratorium. Optimal metod identifierades. Slaggens användning som ersättning för cement testades i laboratorium. Anrikningssand blandades med olika mängder modifierad slagg och cement. Hållfastheten testades för olika blandningar och optimal blandning identifierades. Tester i nära samverkan med BGRIMM genom vistelser på båda ställen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.