SSSE China Project

Diarienummer 2014-06170
Koordinator Sustainable Sweden Southeast AB
Bidrag från Vinnova 122 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2016
Status Avslutat