SSBBS 2015 - KI Science Park

Diarienummer 2015-00495
Koordinator KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

KI Science park har tack vare deltagande i SSBBS möte i Zurich träffat potentiella projekttagare/scouts från ´Big pharma´ och investerare, för företagen i Parken samt och på det sättet exponerat företag i KISP

Resultat och förväntade effekter

Genom deltagande i SSBBS har KI Science Park öppnat dörrar, satt i kontakt personer, exponerat företrag, för eventuella framtida partnerships.

Upplägg och genomförande

Detta gjordes genom fokuserad nätverkande, face 2 face möten, email uppföljning och kontakt förbindelse med rätt personer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.