SSBBS 2015 - KI Science Park

Diarienummer 2015-00495
Koordinator KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

KI Science park har tack vare deltagande i SSBBS möte i Zurich träffat potentiella projekttagare/scouts från ´Big pharma´ och investerare, för företagen i Parken samt och på det sättet exponerat företag i KISP

Resultat och förväntade effekter

Genom deltagande i SSBBS har KI Science Park öppnat dörrar, satt i kontakt personer, exponerat företrag, för eventuella framtida partnerships.

Upplägg och genomförande

Detta gjordes genom fokuserad nätverkande, face 2 face möten, email uppföljning och kontakt förbindelse med rätt personer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.