SSBBS 2014 redhot diagnostics

Diarienummer 2014-00513
Koordinator RedHot Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2014 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015