Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SPRITE - Sociala och pedagogiska robotar i skolan för självständig träning och ökat engagemang

Diarienummer
Koordinator Furhat Robotics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det här är ett visionärt projekt som tar utgångspunkt i den prisbelönta sociala roboten Furhat, och målet med projektet är att undersöka dess potential som ett pedagogisk verktyg i skolan. Inom projektet ryms social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtilstånd, och kunnskapsträning för normalt utvecklade barn, samt möjligheten att lära ungdomar att programmera interaktioner med sociala robotar.

Resultat och förväntade effekter

projektet har uppfyllt sina mål genom att visa på Furhats potential som ett pedagogisk verktyg. Vi har framgångsrikt lyckats kommunicera projektet till omvärden genom en rad artiklar i media, samt genom att presentera Furhat och projektet på en rad mässor och events. Furhat vann även Sweden EdTech Startup Award 2016 tack vare Vinnovaprojektet. Alla parter i projektet, både elever, lärare och forskare är överens om att Furhat har en fantastisk potential som pedagogiskt verktyg.

Upplägg och genomförande

Baserat på en initial workshop där representanter från Furhat Robotics och de två skolorna kom överens om vad som skulle prioriteras, har FR inkrementellt byggt och förbättrat arbetsmetoder och gränssnitt för att elever och lärare själva ska kunna bygga innehåll till de pedagogiska verktyg som Furhat innehåller. Parterna har mötts vid jämna mellanrum och utvärderat Furhat både från ett pedagogiskt och ett tekniskt perspektiv. Alla parter är mycket nöjda, och önskar att fortsätta om möjligheten ges.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04626

Statistik för sidan