Språktolkning och bättre bedömning i sjukvårdsupplysning

Diarienummer 2013-01764
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet syftade till att möjliggöra ett intressant och innovativt framtida projekt som dramatiskt kan utveckla effektiviteten inom svensk sjukvårdsrådgivning. Syftet är uppnått. Planeringsprojektet hade två mål. Dels ta fram förslag till ansökan dels genomföra gestaltningsaktivitet som beslutsunderlag för ansökans utformning. Projektet uppfyller båda målen. Gestaltningen av 1177 Vårdguidens framtida sjukvårdsrådgivningstjänst finns att ta del av i bifogad bilaga och ansökan om utvecklingsprojekt kommer att lämnas in till Vinnova under Q1 2014.

Resultat och förväntade effekter

Vi når våra mål och är mycket nöjda med utfallet av projektet. Efter år av spridda ansträngningar har vi samlat styrkorna och i ett definierat forum debatterat projektidén ur flera perspektiv och hittat en gemensam inramning för en utveckling som stödjer CeHis strategi och målbild för 2018.

Upplägg och genomförande

En notering är att ett genomförande av ett planeringsprojekt i en organisation i förändring kan behöva mer tid. Vi lyckas med det vi försatt oss. Vi lämnar inte in en ansökan senast 2013-12-31 vilket var planen. I samråd med Vinnova så väljer vi istället att lämna in en ansökan under Q1 2014 för att de utlysningarna passar syftet med projektet bättre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.