Språkkraft 2.0

Diarienummer 2016-03768
Koordinator SPRÅKKRAFT IDEELL FÖRENING - Språkkraft, ideell förening
Bidrag från Vinnova 1 019 392 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Passera 100 000 användare före projektperiodens slut => JA Mål: Engagera 5000 volontärer => NEJ Mål: Hitta minst en långsiktigt bärkraftig intäktsmodell => JA Mål: Sveriges största integrationsprojekt => JA

Resultat och förväntade effekter

Utfall: Vid projektperiodens slut: 178 833 (178,8%); 200 869 vid rapportering = 10x jämfört antalet användare vid tidpunkt för projektansökan 2016 Utfall: 100-tal volontärer (2%), pga försenad lansering av Språkchat Utfall: två av tre testade intäktsmodeller bedöms fungera varav en har kunnat valideras Utfall: projektets bedömning är att Språkkraft är det integrationsprojekt som nått flest deltagare 2017

Upplägg och genomförande

Projektet hade initiala utmaningar då medsökande Utbildningsanordnaren drog sig ur projektet efter beviljande. Det var också en av anledningarna att delprojektet Språkchat blev lidande med en försening under projektet och en sen lansering i slutet av projektperioden. Detta ledde i sin tur att delmålet att engagera 5000 volontärer uteblev.

Externa länkar

Språkkraft webbsida SVTs informationssida om SVT Språkplay

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.