Spjutspetsprojekt för ökad effektivitet och produktivitet via digitalisering i massa- och pappersindustrin, plan

Diarienummer 2016-03937
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Skapa ett projekt som utnyttjar Big Data och avancerad dataanalys i en bransch som ännu inte anammat dess möjligheter. Mål: Att ta fram industriellt förankrade projektunderlag för övervakning av processtillstånd och beslutsstödsystem via radikala digitaliseringslösningar. Uppfyllelse: Ett projektförslag har utvecklats i samarbete med bruken i Skoghall och Skutskär samt Stora Ensos Pulp Competence Center och IT. Förslaget inkluderar utveckling av hybridmodeller för proaktiv processkontroll, anpassat för processindustrins utmaningar.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultatet och effekter av projektet är ökad förståelse av massa- och pappersindustrins utmaningar och möjligheter för att anamma Big Data och avancerade maskinlärningsmetoder för förbättrad processuppföljning och kontroll, samt en grund för samarbete. Utfall: Genom ett nära samarbete mellan Innventia, SICS och Stora Ensos bruk i Skutskär och Skoghall samt R&D och IT har ett upplägg med stegvis utveckling av avancerade modeller för proaktiv driftkontroll utvecklats. Steg 1 har inkluderats i en ny projektansökan till Vinnova. Starka band har skapat mellan partnerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts via ett antal workshoppar med uppföljning för att a) informera och utbilda varandra i massa- och pappersindustrins processer och avancerade dataanalysmetoder b) identifiera tekniska utmaningar i massa- och pappersproduktion idag c) selektera, prioritera och förankra idéer hur dessa utmaningar kan angripas via avancerade hybridmodeller. Workshopparna har kombinerats med ideutveckling, analys av genomförbarhet och risker. Arbetssättet har fungerat väl och har skapat ett djupt engagemang för att få genomföra det planerade uppföljningsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.