Solvatten Swedish Institute Asia Tour

Diarienummer 2013-04305
Koordinator Solvatten AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att delta i Swedish Institute Asia Tour för att marknadsföra och söka samarbeten för företaget Solvatten i Japan.

Resultat och förväntade effekter

Att ha deltagit i Svenska Institutet visning av svenska miljö teknikbolag i Tokyo, Japan har resulterat i att en rad Japanska och internationella företag och media visade intresse för produkten Solvatten.

Upplägg och genomförande

Genom att få tillfälle att presentera Solvatten inför en stor publik i det sammanhang som Svenska Institutet möjliggjorde i Tokyo har gett mycket gott gensvar, inte minst då Solvatten presentationen kunde följas via en webstreamingtjänst.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.