Solcellsinstallationer som landmärke i Norra Djurgårdsstaden

Diarienummer 2013-05635
Koordinator Stockholms stad - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 305 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med ansökan var att söka och motta stöd för att genomföra innovationstävlingen i Norra Djurgårdsstaden genom ett bidrag på 403 600 kronor. Resultatet av utlysningen innebär att projektet får motta ansökt stöd och kommer därav kunna genomföra projektet enligt planerad budget. Detta inkluderar pris till vinnarna, projekttimmar och marknadsföring.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av utlysningen innebär att projektet mottar 403 600 kronor i stöd för att kunna utföra nästa fas. Tillsammans med interna investeringar kommer stödet från Vinnova att resultera i att Student Competitions och Stockholms stad kan inleda vidare planering och produktion av tävlingsmaterial och marknadsföringsmaterial, samt hålla den föreslagna tidsplanen.

Upplägg och genomförande

Upplägget och planeringen av ansökningsprocessen bestod av flertalet workshops mellan Student Competitions och Stockholms stad, där involverade parter diskuterade innovationstävlingar, koncept, lämpligt upplägg, budget och tidsplan. Genom att inkludera rätt personer och tillåta en öppen diskussion, genomfördes dessa workshops effektivt, och som resultat togs en rimligt plan fram utav parterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.