Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solceller IoT

Diarienummer
Koordinator Umeå Energi UmeNet AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

För att på ett kostnadseffektivt sätt mäta och visualisera solcellsproduktionen har projektet med hjälp av en egenutvecklad gateway tillsammans med elmätare samlat mätdata från solceller och lägenheter som sedan presenteras i en webbapp. Appens gränssnitt designades utifrån användarnas egna tankar om solel och elförbrukning med syfte att få användaren att förflytta sin elförbrukning till tidpunkter med hög solelsproduktion. Insamlad mätdata lagrades i en molnlösning för att kunna exporteras via API som underlag för nettodebitering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visade att lägenhetsinnehavarna var intresserade av att se när solelen producerades samt deras förbrukning per dag. Visualiseringen av detta gjorde att användarna uppelevde sig ha förflyttat delar av sin elförbrukning till timmar med hög solelproduktion. Genom kostnadseffektiv hårdvara kan intressenterna få kontroll på solcellsproduktionen samt respektive lägenhets förbrukning. Ett dilemma gällande undermätning av solel är hur den skall fördelas mellan de boende i fastigheten, där vi ser skillnad i hur olika föreningar har valt att lösa detta.

Upplägg och genomförande

Att utgå från användarnas behov, istället för från tillgänglig teknik (t ex presentera en stor mängd av den tillgängliga mätdatan) har varit bra, pilotanvändarna upplevde att flera av deras frågeställningar runt energiförbrukningen och produktionen besvarades. Pilothuset är nyproducerat och Svanen-märkt, vilket innebär att de boende har haft ekonomisk möjlighet att köpa nytt, och valt att bo miljövänligt. Detta kan ha påverkat deras ekonomiska och miljömässiga incitament till att använda solel. Ett mer generiskt hus hade kanske givit insikter som går att applicera på fler hus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 augusti 2018

Diarienummer 2018-02682

Statistik för sidan