Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

SolarBora solcellsdriven personlig microgrid för matlagning

Diarienummer
Koordinator Solar Bora AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram ett nyckelfärdigt system för generering av solel. Med nyckelfärdigt menas att systemet ska kunna installeras av slutkunden utan någon speciell teknikkunskap. Systemet är designat för Afrika och designat så att det är attraktivt för teleoperatörer att distribuera det till slutkund. Söder om Sahara finns 600 miljoner människor som lagar sin dagliga mat på ved och träkol. Med ett SolarBora System kan man istället laga mat på induktionsplattor som drivs av solel.

Resultat och förväntade effekter

Långsiktig effekt som eftersträvas är att de över 600 miljoner personer söder om Sahara som använder ved och träkol för sin matlagning skall byta till matlagning på induktionsspis driven avsolel. Även småskalig affärsverksamhet ska främjas eftersom systemet har 3 vanliga 230V eluttag som kan användas för att driva kylskåp, datorer och elverktyg. Detta ska på sikt leda till ekonomisk tillväxt och förbättrade levnadsvillkor. Under projektet gjordes fälttest tillsammans med myndigheter i Mali och det finns ett fortsatt intresse att samarbeta med Solar Bora för att få ut system i drift.

Upplägg och genomförande

Arbetet var uppdelat i sex jämstora arbetspaket som alla syftade till att ta fram lösningar på de tekniska utmaningarna och testa ett antal tekniska smartheter för att slutligen tillsammans med en partner i Mali genomföra ett större verifieringstest och kunddemonstrationer. I flera av arbetspaketen krävdes extra resurser för att klara av att komma till målet att genomföra fälttest. Ägarna till Solar Bora beslutade därför att tillföra extra kapital till projektet för att kunna slutföra arbetet så att fälttest gick att genomföra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04524

Statistik för sidan