SoftOx - miljövänlig desinfektion

Diarienummer 2014-00246
Koordinator Solveco AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och målet med projektet är att kunna skapa en miljövänlig desinfektionsprodukt att användas främst inom livsmedelsindustrin samt sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas kunna påvisa en stabil desinfektionsprodukt som är verksam mot bakterier, tillväxt av sporer samt virus för användning inom livsmedelsindustrin och sjukvården.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet är uppdelat i fem olika arbetspaket vilka innefattar produktionstester, stabilitetstester, mikrobiologiska tester och kundtester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.