Social innovation, Regeringsuppdrag 2012

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 175 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Såväl syfte som mål för projektet har uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

2009 beslutade regeringen att investeringsstöd till äldrebostäder m.m. även skulle omfatta trygghetsbostäder för äldre. På uppdrag av VINNOVA har Malmö högskola kartlagt utvecklingen på detta område, avseende utfallet av investeringsstödet och de framgångsfaktorer och hinder som olika aktörsgrupper uppfattat.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har fungerat bra i förhållande till syfte och mål

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.