SNS Digitech Forum

Diarienummer 2015-04950
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Digitech Forum har varit att bidra med fördjupad kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar till seriens målgrupper: beslutsfattare inom näringsliv, politik och offentlig förvaltning. Serien har rustat deltagarna med kunskaper och kontakter för att bättre tillvarata de möjligheter som den digitala tekniken skapar, urskilja sina verksamheters utmaningar, nyansera det offentliga samtalet och hantera de utmaningar som teknikutvecklingen innebär.

Resultat och förväntade effekter

SNS har arrangerat åtta seminarier inom ramen för SNS Digitech fram till den 28 februari 2017 med totalt 653 besökare. Utöver det har SNS anordnat två rundabordssamtal. Serien har haft 25 medverkande talare varav sju svenska och tre internationella forskare samt representanter från näringsliv och förvaltning. Seminarierna har förmedlat forskning och insikter som även fått genomslag i både traditionella och sociala medier och därmed nått en bredare målgrupp.

Upplägg och genomförande

Seminarierna och rundabordssamtalen har genomförts enligt SNS etablerade rutiner och i samarbete med representanter från forskning, näringsliv och förvaltning. Vid varje seminarium har en kommunikationsstrategi utarbetats och våra publicerade videoinspelningar och podcasts har bidragit till att få så stort genomslag som möjligt i traditionella och sociala medier. SNS har även engagerat framstående internationella forskare som bidragit med viktig kunskap i den svenska debatten om digitaliseringen.

Externa länkar

SNS Digitech Forum är en mötesplats för saklig, kunskapsbaserad diskussion om digitaliseringens möjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.