Snabbare introduktion av additiv tillverkning genom digitaliserad kvalitetssäkring och digitala produktlager

Diarienummer 2016-04486
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 3 377 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till ökad användning av additiv tillverkning genom att lägga större focus på ökad användning av digitalisering under processen. Projektet har 2 specifika mål. 1.Digitalisering av komponenter: överföra komponenter i ett fysiskt lager till digital form, dvs CAD modeller, för reservdelsindustrin. 2.Digitalisering av kvalitetssäkring av additivt tillverkade komponenter: utveckla intelligent inspektion av varje bygglager för att tidigt upptäcka kritiska defekter.

Förväntade effekter och resultat

Digitalisering av komponenter som är lämpliga för AM syftar till att sporra tillverkningsindustrin att acceptera AM för orderstyrd tillverkning. Detta medför minskade transportkostnader som ger miljömässiga vinster samtidigt med ökad kvalité på producerade varor och nöjdare kunder. Digitalisering av kvalitetssäkring av AM tillverkade komponenter har stor inverkan på processens ekonomi och produktivitet. Genom att använda känsliga metoder detekteras defekter i realtid. Insamlad data för varje bygglager skapar ett digitalt certifikat för den aktuella komponenten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på ett multidisciplinärt samarbete mellan industri och akademi. Slutanvändare med tuffa produktkrav och avancerade produktionssystem är representerade av GKN och SKF. Unibap, Termisk Systemteknik, Cascade Control och AGA är teknikleverantörer med unik kompetens inom visuell avbildning, automation och gasövervakning. Swerea IVF och Högskolan Väst ska utveckla system för insamling av data under pågående printprocess men även vid efterföljande operationer för selektiv laser smältning (SLM) respektive metoder med påsvetsning av tråd eller pulver.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.