Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snabbare introduktion av additiv tillverkning genom digitaliserad kvalitetssäkring och digitala produktlager

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 3 377 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat på en ökad digitaliseringsgrad för additiv tillverkning genom användande av sensorer och sk big data analys. Metoderna kommer att bidra till ökad tillförlitlighet för additiv tillverkning som tillverkningsmetod och på så sätt bidra till att göra den mer lättillgänglig för slutanvändarna. Vidare har projektet visat att additiv tillverkning gör det möjligt att lagra ritningar istället för fysiska komponenter vilket är en stor fördel vid och för reservdelstillverkare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat tillgängligheten för industriell additiv tillverkning. Kvalitetskontroll och in-line-tekniker utvecklade av projektets SMF:er har ökat tillförlitligheten hos additiv tillverkning och kunnat uppfylla slutanvändarnas krav på kvalitetskontroll. Projektet har genererat ett antal nya företagssamarbeten. Bland annat har Cascade och SKF som startat ett nära samarbete inom området. Vidare har nya aktiviteter kring tekniker för processkontroll och -övervakning startats där projektet DILAM, diarienr 2017-02252, där RISE IVF och Unibap deltar är ett exempel.

Upplägg och genomförande

Projektet grundades på multidiciplinärt samarbete mellan industri och akademi. GKN arbetar sedan tidigare med additiv tillverkning medan andra parter såsom SKF var nya inom området. Projektet har på ett bra sätt kunna visa på fördelarna och möjligheterna med Additiv tillverkning (RISE IVF och Högskolan Väst) genom att printa demonstratorer och visa på möjligheten till processövervakning efter tillverkning (post process) vilket visades av SMF:erna i projektet (Cascade, Unibap, Termisk Systemteknik, AGA). Resultaten är användbara även för andra produktionsmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04486

Statistik för sidan