SMINT- Fortsättningsansökan FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1. Novel targets for cardiovascular disease treatment

Diarienummer 2012-04514
Koordinator RED GLEAD DISCOVERY AB
Bidrag från Vinnova 118 983 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat