Smartare Elektroniksystem (Electronic Components and Systems) - Strategiskt Innovationsprogram.

Diarienummer 2014-01320
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 040 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets långsiktiga syfte är att bidra till att svenska elektronikföretag inom utvalda områden år 2025 håller världsklass. Projektet har tre övergripande långsiktiga mål: 1) Skapa bättre kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjan. 2) Skapa nationell excellens på fokuserade områden 3) Säkra kompetensförsörjningen Målen är satta utifrån att projektet pågår i tio år och att uttala sig om uppfyllelsen efter 1 år är alldeles för tidigt.

Resultat och förväntade effekter

Långsiktigt stärks interaktionen i värdekedjan genom att i utlysningarna premiera projekt med flera aktörer inom en värdekedja. Utlysningar stödjer excellenta innovationer. Dessutom finansieras ett innovationskluster inom Tryckt Elektronik. Ett initiativ som på sikt förväntas resultera i att svenska företag kan vara i framkant när det gäller att lansera produkter baserade på denna revolutionerande teknologi. Ett projekt - Attraktionskraft - har startats för att öka rekryteringen till gymnasieprogram som lägger grunden för anställningsbarhet inom elektronikbranschen.

Upplägg och genomförande

För att säkerställa rätt insatser inom alla tre målområden har en stor djupintervjuserie med svenska företag genomförts. Antalet företag är tillräckligt många och slumpvis utvalda för att säkerställa ett representativt urval av företag inom fyra grupper, elektronikproducerande företag och företag med elektronik i sina produkter samt SMF eller storföretag.

Externa länkar

www.smartareelektroniksystem.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.