Smartare Elektroniksystem - programkontor

Diarienummer 2015-01281
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 12 560 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Programmet adresserar tre huvudutmaningar, att skapa effektivare värdekedjor, att bibehålla och utveckla svenska spetsområden samt att säkra kompetensförsörjningen. För att uppnå målen arbetat programmet systematiskt med aktiviteter Inom åtta insatsområden. Aktiviteterna följer plan och enligt effektlogikens 21 mål har 18 nåtts med genomförda eller beslutade aktiviteter

Resultat och förväntade effekter

Programmets effektmål inom de tre utmaningarna, att skapa effektivare värdekedjor, att bibehålla och utveckla svenska spetsområden samt att säkra kompetensförsörjningen är uppsatta att mätas år 2020 och 2025. Aktiviteter som ska säkra att effektmålen nås har genomförts enligt plan

Upplägg och genomförande

Programmet genomför noga utarbetade aktiviteter enligt en effektlogik. effektlogiken uppdateras årligen och tar hänsyn till inkomna synpunkter från programmets behovsägare. Behovsägarna uppmanas och är välkomna att engagera sig i programmets råd, ett finns för var och en av utmaningarna.

Externa länkar

www.smartareelektroniksystem.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.