Smarta fjärrvärmenät

Diarienummer 2011-02558
Koordinator NGENIC AB - NGENIC AB c/o Einar Persson
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Uppsatta mål för steg A har nåtts. Konstellationen har stärkts genom gemensamma möten, särskilda intervjuer samt studiebesök med det övergripande syftet att få en bättre förståelse för parternas behov. Nya samarbeten har formats med både kravställare och leverantörer. Preliminära mätningar och förberedelser för demonstrationer har gjorts. Konstellationen har tittat på flera olika alternativ för en fortsättning inom steg B på egen hand eller tillsammans med andra UDI-projekt. Emellertid har beslutet tagits att gå vidare mot kommersialisering utanför programmet.

Resultat och förväntade effekter

En fortsättning utanför steg B är beslutad och nya underleverantörer har knutits till detta. IP-strategi har utvecklats och data samlats in från demositer. Samarbetet med Uppsala universitet har fördjupas. ngenic AB som var huvudsökande inom detta steg A-projekt har ingått i två andra angränsande steg B-projekt.

Upplägg och genomförande

Möten och studiebesök har bidragit till ökad förståelse för parternas behov. Halvvägs in i projektet bytte representanten från en av parterna anställning (bolagets VD ersatte) vilket påverkade kontinuiteten. Hårdvaruleverantörens deltagande försenades pga oklar prisbild fram till slutet av steg A. Vi har träffat andra projekt för att utreda möjligheter för en gemensam B-ansökan. Det har också gett oss tillfälle att studera hur andra aktörer arbetar och se vad vi kunnat göra annorlunda. På det stora hela är vi dock mycket nöjda med genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.