Smart Textiles - Vinnväxtansökan 2014-2016

Diarienummer 2014-04017
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för Smart Textiles är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv. Vi är länken som krävs för att innovativa lösningar ska uppstå mellan textil kunskap som finns i näringslivet samt den forskning och utbildning som bedrivs. Idag är verksamheten lika mycket en nationell som internationell angelägenhet, där vi är drivande i Sverige i utvecklingen av smarta textilier.

Resultat och förväntade effekter

Vi bidrar till en bättre värld-sett utifrån vårt uppdrag inom samhällsnytta, internationella aspekter och med de resultat som vi genererar. Det gäller resurseffektivitet, hållbarhet och hälsa/välbefinnande, något som blir tydligt när vi tar framsteg inom medicinteknik och arkitektur som exempel. Smart Textiles har skapat goda resultat med över 50 startade företag. Under 2006-2016 har mer än 200 prototyper tagits fram och mer än 60 produkter finns nu på marknaden. Grunden är helheten vi har genom produktionskompetens, prototypframtagning och forskning.

Upplägg och genomförande

Strategier på olika nivåer utvecklats och formulerats i en Affärsplan. Exempel som hur blir vi internationellt ledande, framtida finansiering och omvärldsanalys är något som också legat till grund för arbetet. Strategierna består av sex olika målområden med tillhörande strategiska mål och strategier. Målområdena är Prototype Factory, Kommersialisering, Varumärket, Forskning, Fokusområden och Finansiering. En årlig Roadmap tas fram som ett ytterligare stöd i arbetet för aktivitetsområden och aktiviter. Denna Roadmap fokuserar på olika målområdena från år till år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.