Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart reflex

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Ett enkelt proof of concept har utvecklats med framgång. Tekniska förutsättningar har utretts och ser lovande ut. Mycket arbete återstår för att integrera i textil eller andra material och även kostnadsbilden måste studeras ytterligare, samt inte minst miniatyrisering. Vi har initierat diskussioner med andra parter, såsom ägare av ip och produktion inom reflexmaterial men även här finns mycket jobb kvar att göra.

Resultat och förväntade effekter

Denna förstudie visar ett tydligt tekniskt proof of concept för en ny idé. I det avseendet är resultatet mycket positivt men vi ser ännu inte tydligt hur nästa steg ska tas avseende integration och värdekedjemodellering; vilka parter som ska vara med i en möjlig produktifiering av tekniken. För att nå dit krävs troligen en ytterligare iteration med integration av tekniken i en mer verklighetsnära demonstrator.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet genomfördes fokuserat under april/maj 2019 och huvuddelen av projektet, den tekniska utvecklingen, har avlöpt mycket väl. Ambitionen att skapa en större ansökan i mars inom SIP Smartare Elektroniksystem fick skrinläggas pga sen start. Projektledning från RISE:s sida hade kunnat vara tydligare och projektet har i sin helhet präglats av att deltagarna från RISE haft en mycket hög arbetsbelastning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03475

Statistik för sidan