SMART-PT

Diarienummer 2014-03976
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för trafik och logistik
Bidrag från Vinnova 1 907 370 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Urbana kollektivtrafiksystem är stabila under många år. Kollektivtrafikrutterna anpassas för det mesta under antagandet att resenärer följer fasta resmönster. SMART-PT syftar att modifiera kollektivtrafikerbjudet så att detta blir ett smart system som kan anpassa sig till förändrande aktiviteter och resulterande resefterfrågan. KTH har bidragit till detta mål med aktiviteter kring en Stockholm fallstudie som består av ett modellsystem, en ny optimeringsmetod och en spelsimulerings-gränssnitt.

Resultat och förväntade effekter

KTH har utvecklat en multiagent transportsimuleringssystem för Stockholmsregionen. Detta system har använts för att utveckla (i) en ny metod för kollektiftrafikoptimering och (ii) ett spelsimuleringsgränssnitt som tillåter att interaktivt analysera simuleringsresultat. Modellsystemet utvecklas fortfarande med målet att ta fram ett operationellt planeringsverktyg för Stockholmsregionen. Optimeringsmetoden har redan tagits upp i andra forskningsgrupper. Den industriella projektpartnern Senozon GmbH planerar att utnyttja projektresultaten i framtidens arbete.

Upplägg och genomförande

En modulär systemarchitektur har valts där modellsystem, optimeringsmetod och spelsimuleringsgränsnitt har utvecklats separat. Modellsystemet är byggt på den etablerade MATSim teknologin. Optimeringsmetoden har utvecklats som ett ensamstående program vilket sen har knutits ihop med MATSim systemet. Spelsimuleringsgränssnittet interagerar med både MATSim och spelsimuleringssystemet ProtoWorld. Att kombinera modulerna på detta sätt tillåter att nå projektmålen utan att begränsa möjligheten att tillämpa dess enskilda moduler i vidare arbete.

Externa länkar

SMART-PT project web site, accessed 2017-03-28.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.