Smart Products for Automated Transportation

Diarienummer 2016-03717
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017