Smart Living Challenge

Diarienummer 2013-04048
Koordinator Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Bidrag från Vinnova 455 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att generera idéer för en hållbar livsstil i urbana miljöer. Det genomfördes 34 workshops, dels via svenska ambassader i 14 länder i samarbete med lokala partners och dels genom innovationsmiljöer i 7 städer i Sverige - uppskattningsvis totalt över 800 workshopdeltagare. Totalt genererade detta - tillsammans med inlämnade bidrag på smartlivingchallenge.com - 308 idéer från 27 länder. På webbsajten har närmare 1500 personer registrerat sig och gjort över 500 kommentarer. 15 vinnare från 12 länder på 5 kontinenter har utsetts av juryn. Matchningsarbete har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Det är för tidigt att visa utfall för resultat och effekter då det är ett långsiktigt arbete, men det går att ta upp lite om förutsättningarna. Då Smart Living Challenge engagerat över 70 aktörer i form av utlandsmyndigheter, universitet, städer och storföretag finns goda möjligheter att de förväntade synergieffekterna ska införlivas. Samtliga ambassader och konsulat har sagt att de vill vara med i en fortsättning 2015. I undersökningar genomförda efter workshops har 9 av 10 deltagare svarat att deras intresse att hitta vägar att lösa livsstilsrelaterade miljöfrågor har ökat.

Upplägg och genomförande

Den organisatoriska principen i Smart Living Challenge har byggt på engagemang i alla led, där samverkan varit utgångspunkt för planering och genomförande. Kombinationen av väl genomarbetad utmaning, fysiska möten och digital struktur var central för att få till och hantera engagemanget. Idéhanteringsplattformen BrightIdea underlättar avsevärt i bedömnings- och matchningsarbetet och projektverktyget Basecamp har förenklat kommunikationsarbetet med alla inblandade. Genom det nära samarbetet med Svenska institutet möjliggjordes den internationellt starka närvaron.

Externa länkar

Introduktionsvideo till Smart Living Challenge Video som sammanfattar kreativ workshop i Belgrad Kampanjsida för Smart Living Challenge Information om Smart Living Challenge på Svenska institutets webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.