SMART LIGHTING TILL NIGERIA

Diarienummer 2016-00178
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

PROJEKTETS SYFTE är att utveckla teknik som möjliggör ett samverkande dagsljus/ elljus system för allmänbelysning för både privat och offentlig miljö i Nigeria. PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL är att lösningen ska bidra till att ge allmänljus och samtidigt minska elanvändningen för belysning och belysningsrelaterad kyla. Lösningen ska modifieras för att både ge system i Nigeria som är anslutna till elnätet och de som inte är det, ökad energieffektivitet. Lösningen ska även möjliggöra att ladda mobiltelefoner och att använda mindre hushållsapparater.

Resultat och förväntade effekter

RESULTAT. De 6 arbetspaket som planerats är genomförda och planeringen därmed klar för utveckling av teknik och piloter under år 1 samt datainsamling under år 2. EFFEKTER: Den lösning som planeras att tas fram i projektet förväntas ge ett gott allmänljus och samtidigt bidra till sänkt medel el- energianvändning för belysning för Sv förhållanden från uppskattade 21 kWh/ m2 yr. ner mot uppskattade 7-5 kWh/m2 yr. där dagsljusteknik går att använda. Utöver detta förväntas att belysningsrelaterad el-användning för kyla kommer att minska. Värden för Nigeria behöver tas fram i projektet.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet och dess genomförande har följt de 6 arbetspaketen. Det har fungerat väl och det är en stor samsyn inom konsortiet om vad som behöver göras. Att ha med Givewatts och Lighting Africa i arbetet som är aktiva på området har underlättat arbetet i konsortiet avsevärt. Samtidigt har avståndet till konsortiet varit en utmaning. Trots det har samarbetet fungerat mycket bra och konsortiemedlemmarna är förberedda på att vara mer aktiva i nästa steg. AP 1-6 har varit naturliga steg för avstämning i projektet vilket fungerat väl.

Externa länkar

Hemsidan är under uppbyggnad. Mer data och filmer från piloterna kommer att kommunicera projektets resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.