Smart kroppsnära teknik för ökad säkerhet och hälsa inom processindustrin

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Projektets idé att undersöka möjligheten att använda smart, kroppsnära teknik för att förbättra säkerhet och hälsa för operatörer inom processindustrin. Projektet fokuserar på att använda och kombinera state-of-the-art teknologier inom smarta textilier, wearables (smart bärbar teknik), artificiell intelligens och interaktion/visualisering (särskilt augmented reality). Projektet involverar tre aktörer som var och en representerar olika perspektiv och kompetenser i projektet (processindustri, teknikleverantör och forskning): ABB, Wavr och Högskolan i Skövde.

Förväntade effekter och resultat

Genom att sin innovativa ansats har projektet stor potential att väsentligt förbättra arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom processindustrin, vilket förutom att väsentligt förbättra arbetsmiljön också har en direkt ekonomisk vinst i form av exempelvis minskade sjukskrivningar, minskad hantering av arbetsrelaterade skador och minskad incidenthantering Projektet utgör en genomförbarhetsstudie där tanken är att undersöka potentialen hos projektidén och möjligheten att förverkliga densamma i ett större framtida FOI-projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper under åtta månader och är uppdelat i 10 aktiviteter: - Marknadsanalys - Identifiering av teknologier och potentiell kombination - Observationsstudie hos ABB samt specifikation av scenarion - Användargrupper och intervjuer med operatörer hos ABB - Jämställdhetsanalys - Analys av digital säkerhet - SWOT-analys - Identifiering av potentiella aktörer för fortsättningsprojekt - Resultatspridning - Sammanställning av beslutsunderlag för fortsättningsprojekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.