Smart gjutgods

Diarienummer 2017-01973
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 148 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att innovera nya robusta och kostnadseffektiva sensorer integrerade i gjutgods, med tillhörande sensorsystem. Detta möjliggör robust digitaliserad styrning och övervakning av maskiner och konstruktioner i utsatta, svårtillgängliga och avlägsna miljöer. Konkreta mål: proof-of-concept-prototyper, vetenskapliga artiklar och ansökan till fler forskningsprojekt. Samt etablera en innovations- och forskningsplattform, en övergripande vägbeskrivning för konceptets tvärdisciplinära innovationsekosystem och innovationsstrategin för smart gjutgods.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen bidrar till industrins digitalisering genom att förstärka gjutgodset till att även vara en digitaliserbar komponent. Detta ger ger konstruktörer, designers och affärsutvecklare en helt ny materialdimension, och möjlighet till nya affärsmodeller för metallkomponenter. Gjutgods med sensorer bidrar till resurseffektivitet, genom förenklad service och resurseffektivare konstruktioner. Innovationen startar dessutom en helt ny innovations- och forskningsplattform och nya värdekedjor genom framväxten av det smarta gjutgodsets innovationsekosystem.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är arrangerat i 6 arbetspaket, varav det första är projektledning, och nästföljande fyra arbetspaket 2-5 definierar stegvis de industriella kraven, forskar, testar och utvecklar teknologin genom en serie sensorbestyckade prototyper. Det sjätte arbetspaketet fokuserar på nätverkande, resultatspridning och på att etablera innovations- och forskningsplattformen och innovationsekosystemet.

Externa länkar

Webplatsens syfte är att samla och presentera öppen information om projektet, för projektparter och allmänheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.