Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart gjutgods

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST AB - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 148 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa en ny teknik där sensorer integreras i gjutgods redan under gjuteriprocessen. Utmaningarna att övervinna innefattade val av material att integrera, som både kunde motstå gjuttemperaturen, och som också skulle kunna ge en funktionell sensorsignal från inuti gjutgodset, samt hitta en lämplig sensorsignal och signaldetekteringsmetodik. Projektet har uppnått alla sina mål och har därmed öppnat för en ny teknisk forskning och innovationsdomän.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har öppnat för en ny teknisk forsknings- och innovationsdomän. Det finns det nu olika alternativ för framtida utvecklingsprojekt. Innovationen gör det möjligt för gjuteriindustrin att förstärka och lyfta sina produkter med fler typer av funktionalitet och tjänster. Detta möjliggör resursoberoende ekonomisk utveckling, och bidrar istället till ökad resurseffektivitet. Det är särskilt förväntat att sensorutrustade metaller och andra material kommer att vara nyckelteknik för cirkulär ekonomi. Konsortiet planerar att söka ytterligare utvecklingsstöd.

Upplägg och genomförande

Projektet organiserades i parallella arbetspaket, men hanterades som en agil innovations- och kunskapsuppbyggnadsprocess. Alla partner hade tydligt separata roller under prototyp- och kunskapsutvecklingsslingor. Detta var effektivt och bidrog starkt till resultatet. Arbetspaketen var: WP1 Projektledning - Projektledare, team och en styrgrupp representerad av varje partner WP2 Applikationsutveckling - Industri WP3 Metallurgiutveckling - RISE WP4 Sensorteknikutveckling - RISE WP5 Prototypevaluering - Industri WP6 Spridning och uppskalning - RISE

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01973

Statistik för sidan