Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Forge - Hållbar produktion genom AI-styrd smidesugn

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - mars 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa en prototyp av ett AI-baserat processkontrollsystem som med hög precision autonomt kan styra Bharat Forge Kilstas smideslinje på ett sådant sätt att stångämnets temperatur, precis innan smide, hamnar inom det temperaturintervall som optimerar den smidda komponentens egenskaper. Det direkta syftet är att minska kassationen, som idag är väldigt kostsam och därför en stor utmaning för företaget.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är framförallt kraftigt minskad kassation av smidesämnen, och förväntade effekter är bland annat säkrade svenska arbetstillfällen, ökad innovationstakt hos svensk industri, samt ökat intresse för tung processindustri bland unga talanger.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgörs av två etapper. I den första etappen samlas historisk data från smideslinjen in för initiala analyser, samtidigt som ett edge computingsystem för insamling av realtidsdata från smideslinjen skapas. Modellering och simulering utgående från dessa data görs i syfte att skapa en första AI-modell för integrering i edge computingsystemet. I den andra etappen utförs denna integration, och tester i smideslinjen förbereds och utförs i en iterativ process där AI-modellen förbättras kontinuerligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2022

Diarienummer 2020-02835

Statistik för sidan