Smart feed design for biopharmaceutical production

Diarienummer 2016-02398
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH BIO
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Syfte och mål

Farmaceutisk industri är den mest lönsamma industrin idag men har enorma kostnader inom forskning och utveckling. Digitalisering kan signifikant reducera dessa. I detta projekt kommer vi att använda matematisk modellering för att förbättra processutvecklingssteget och optimera utfallet med reducerade kostnader och arbetsinsats för cellodlingsutveckling som följd. Fokus i Smart FD blir att skapa intelligenta modellbaserade verktyg för att utveckla feed-strategier i däggdjurscellodlingar som producerar bioläkemedel.

Förväntade effekter och resultat

I SmartFD, kommer vi att studera optimeringen av en väldigt viktigt egenskap hos proteiner: glykosyleringen, en ´post-translational´ modifiering som är nyckeln till produktstabilitet och immunologisk respons hos kroppen. Projektet kommer att utveckla metoder baserade på matematisk modellering för att designa feed-strategier för bioläkemedelsproduktion. Dessa kommer att innebära signifikanta fördelar för de båda industriella deltagarna, GE Healthcare (tillverkning) och Cobra Biologics (Contract Manufacturing Organisation).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan 3 grupper på KTH: i) Dr. Veronique Chotteau (bioprocessing och matematisk modellering), ii) Univ. lektor Francisco Vilaplana på KTH Biotechnology/Glycoscience Division (massspektrometri), iii) Prof. Elling Jacobsen/Prof. Håkan Hjalmarsson på KTH Reglerteknik (reglerteknik, modellering och systemidentifiering), iv) odlingsmediumtillverkare GE Healthcare och v) slutanvändare Cobra Biologics. Projektet är treårigt och kommer att fokusera på glykosyleringen av antikroppsproducerande Chinese Hamster Ovary celler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.