SLL Innovation

Diarienummer 2010-02430
Koordinator Stockholms läns landsting - Utveckling och styrning
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att skapa gynnsamma förutsättningar för medarbetare inom sjukvården som hade idéer till förbättringar och nya produkter och tjänster. En ytterligare målsättning var att även skapa förutsättning till medicintekniska företag som avsåg att samverka med sjukvården, detta för att gynna tillväxt i samhället. SLL Innovation har uppfyllt detta mål som en av få innoavtionsslussar i Sverige som byggt upp en struktur inom båda dessa områden! Syftet var att skapa ökad tillväxt samtt att ta fram nya bättre produkter och tjänster till sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Främsta effekter är att organisationen är permanentad genom ett fullmäktigebeslut inom SLL samt att organisationen är på plats infrastrukturmässigt. Ett kansli är inrättat med ansvarspersoner inom produktutveckling, företagsstöd, innovationsupphandling/affärssystem och klinisk prövning. Innovationskoordinatorer är anställda och på plats inom sjukhusen i stockholm och innovationsambassadörer har utbildats på Södersjukhuset och Ds samt skall utbildas på Södertälje sjukhus.

Upplägg och genomförande

Infrastrukturen för SLL Innovation har byggts upp under åren 2009 - 2012 med den ISO-certifierade DS Innovation avdelningen på Danderyds sjukhus som modell. Insatser har riktats gentemot vårdavdelningar där idéer har identifierats och kommersialiserats samt medicintekniska företag och entreprenörer som fått stöd med riskanalyser, användbarhetsanalyser, klinikska prövningar etc. Genom att studera dessa processer och utveckladessa har SLL Innovation kunnat byggas upp som en landstingövergripande verksamhet.

Externa länkar

Hemsida där SLL Innovations verksamhet beskrivs i sin helhet. Kontaktuppgifter och tjänster som SLL Innovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.