SLIM - Spårbarhet för låga impedansnivåer

Diarienummer 2017-05007
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte: att stärka vår kompetens på impedansområdet vid de områden som är intressanta vid impedansmätningar på Li-jonbatterier, typiskt i storleksordningen 100 mOhm och 1 F. Spårbarhet och robusta mätmetoder saknas i stort sett idag, men med förbättrad spårbarhet och reproducerbara mätmetoder kan impedansmätningar få stor användning. Projektet ska också lägga grunden för nya forskningsprojekt på batteriområdet. Mål: Konstruera spårbara impedansnormaler och en impedanssimulator. Presentation vid konferenser och i artiklar. Nya batteriprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Etablerad spårbarhet hos Riksmätplatsen för impedans vid låga impedansnivåer. Därmed kan vi bidra till att etablera impedansmätningar som ett kraftfullt verktyg för diagnos och övervakning av batterier. Vi kommer även att ha större möjligheter att delta i batterirelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt. Resultaten kommer till nytta i många svenska industribranscher där prestanda och tillförlitlighet i batterisystem kan förbättras genom användning av impedansmätning; fordon, arbetsmaskiner, handhållna verktyg, energilager mm.

Planerat upplägg och genomförande

År 1: Konstruktion och karakterisering av nya lågohmiga resistansnormaler. Konstruktion av impedanssimulator, version 1. Test och utvärdering av version 1. År 2: Konstruktion av impedanssimulator, version 2. Utvärdering av version 2. Rapportering av resultat vid konferenser och i publikationer. Ansökan till nya forskningsprojekt i samarbete med batterilabbet vid RISE.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.