Skräddarsydd värmebehandling genom digitaliserad processkedja-FUI

Diarienummer 2019-02530
Koordinator Swerim AB - Produktionsteknik
Bidrag från Vinnova 2 480 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor