Skogsstaden - ett skoläventyr i Minecraft

Diarienummer 2015-04638
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet var att ta fram ett redskap där lärare och elever använder digital teknik för ett kreativt och lustfyllt lärande. För att få en låg inkörströskel valde vi att utgå från det populära datorspelet Minecraft . Eleverna upplever att de arbeten de gjort i Minecraft är av högre kvalitet. Orsaken säger de är att uppgifterna varit lite utöver det vanliga, en utmaning i tänkandet och att de kunnat se sina framsteg på ett bättre sätt. Lärarna som deltagit i projektet säger att de fortsätter att använda Minecraft i undervisningen då det varit enkelt att använda och motiverat eleverna.

Resultat och förväntade effekter

Minecraft har fungerat utmärkt som interaktiv lärmiljö och både lärare och elever har upplevt projektet som lustfyllt. Vi kan se att lärarnas digitala kompetens har ökat mer än elevernas men i gengäld upplever eleverna att deras arbeten håller en högre kvalitet och de tycker att skolarbetet blivit mer lustfyllt. Utvärderingen av vår workshopserie visar på att det upplägg för träffarna som vi haft är bra men att det uppehåll som blev i och med sommarlovet gjorde att de tappade fart och fick börja om.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat utifrån att ge lärarna grundkunskaper i Minecraft för att på så sätt få insikt i hur Minecraft kan användas som interaktivt läromedel. Totalt har vi haft 5 träffar och lärarna har arbetat med eleverna parallellt med att de fick sin utbildning. Vid varje tillfälle har deltagarna getts tillfälle att dela sina erfarenheter och funderingar med varandra. Vi har skapat en handbok för dem utifrån deras frågor och funderingar och vår samordnare har fungerat som stöd både på plats och via epost. Vi tycker att detta upplägg har fungerat utmärkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.