SKARP-online - en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer

Diarienummer 2015-00724
Koordinator Jämtlands läns landsting - Regional utveckling
Bidrag från Vinnova 1 670 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Behovet av praktisk hantverkskunskap och teori inom innovationsledning är identifierat och efterfrågat. För att långsiktigt lyckas vara attraktiva organisationer och konkurrensmässiga på marknaden finns ett uttalat behov av stöd, verktyg, processer och gemensamt språk som stärker och engagerar medarbetare och ledning i innovationsarbetet. Målet var att för alla tillgängliggöra nya tjänster, verktyg och processer inom innovationsledning och skapa ett nytt öppet styrkebaserat innovationsledningskoncept som stärker innovationskapacitet i glesa miljöer.

Resultat och förväntade effekter

Projektidén och målbilden var att skapa en unik produktportfölj - SKARP-online - en webbaserad innovationsplattform - som driver utveckling genom öppna medarbetardrivna innovationsprocesser Resultatet http://skarpinnovation.se/skarp/ är idag applicerbar och uppskalningsbara på alla branscher och kluster i regionen, nationellt och internationellt. SKARP erbjuder idag välpaketerad teoretisk och praktiskt hantverkskunskap inom innovationsledning. Det finns tillgång till En webportal. Handledarstöd och undervisning via webmöten och Traditionell konsulting.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har ägt rum enligt projektplan dock har projektet förlängts med 3 månader fram till 2017-03-31. Resultatet ligger i paritet med och har till stora delar också överträffat förväntningarna. Framför allt har mycket nya insikter vunnits när det kommer till att arbeta med innovationsledning på olika nivåer och i olika sammanhang. Fler av projektets piloter har fått ökad insikt om att det tar tid, det behövs avsättas resurser och regelbunden träning för att lära sig använda och nyttja nya arbetssätt som utvecklar handlingskraften och innovationsförmågan.

Externa länkar

http://skarpinnovation.se/skarp/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.