SKAPA Framtidens Innovatör

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. De unga är vår framtid och Sverige behöver fler driftiga unga innovatörer som därmed ger bidrag till ekonomisk tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

En enorm kreativitet bland landets unga uppfinnare och att priset har gett pristagarna en rejäl skjuts framåt bland annat genom stort genomslag i pressen.

Upplägg och genomförande

Urvalet av SKAPA Framtidens Innovatör görs i två steg. Först utser det regionala ALMI-bolaget i samarbete med lokal uppfinnarförening, en till två vinnare i varje län som går vidare till den nationella finalen. En beredningsgrupp gör bedömningar och ger förslag till den natinalla juryn som utser årets pristagare. Vinnarna presenterades i Stockholm den 3 oktober 2013.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.