Skåne/Tammerfors - innovation i stad och region

Diarienummer 2014-04104
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 676 683 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2016
Status Avslutat