Skandinaviskt IKT-tävling 2010

Diarienummer
Koordinator NORDVÄXT Intressenter
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att genomföra de två First Lego League-tävlingarna i Kista var att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Enligt såväl deltagande lags lärares bedömning som funktionärers och domares på tävlingens finaldag bedömningar nåddes syftet med tävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att genomföra två regionala tävlingar (en för lag från årskurs 4-6 och en för lag från årskurs 7-9) i First Lego League i Stockholmsregionen hösten 2010 med 24 lag i vardera tävlingen och regional final den 13 november samt att de två vinnande lagen senare skulle delta i den skandinaviska finalen. I de två tävlingarna deltog sammanlagt 37 lag. Totalt var ca 650 barn och ungdomar engagerade. Vinnande lag i båda tävlingarna deltog också i den skandinaviska finalen.

Upplägg och genomförande

Lagen får tävlingsuppgifterna i början av höstterminen. De ska +konstruera och bygga en robot som klarar olika arbetsuppgifter på en tävlingsbana utifrån årets tema (2010 var temat Medicinsk ingenjörskonst) +göra ett projektarbete, en ´forskningsuppgift´, i anslutning till temat +profilera och marknadsföra sitt lag Efter 8 veckors förberedelser deltar lagen i den regionala finalen då de tävlar i robotkörning, teknisk presentation, projektarbetsredovisning och gör en utställning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.