Sjöstaden i mobilen - En skalbar lokal mobilplattform i Hammarby Sjöstad

Diarienummer 2012-04562
Koordinator Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad - HS2020 - Sjöstadsföreningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att pröva hållfastheten i tanken på en daglig, digital, mobil och interaktiv kommunikationsplattform för lokalsamhällen. Genom förstudien har fungerande teknik och en hållbar affärsmodell tagits fram. Förstudien har fokus på en ny stadsdel, Hammarby Sjöstad i Stockholm, men projektet är genom sin flexibilitet användbart i praktiskt taget alla lokalsamhällen. Det kan genomföras som ett fristående projekt eller ingå i ett företag som komplement till tidningar och nyhetssajter.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar att denna nya form för kommunikation i lokalsamhället har en stor potential genom att den i en app samlar och gör tillgänglig lokal information som i dag är spridd på många händer, erbjuder nya möjligheter för föreningar, organisationer och att kommersiella företag att snabbare och på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till medlemmar och konsumenterna. Konceptet kommer att finnas tillgängligt på affärsmässiga villkor för alla mediaföretag som vill utveckla sina verksamheter och stärka sina positioner som lokala kommunikationsföretag

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits i samarbete mellan Sjöstadsföreningen och Stampen. Informationskällor och informationsvägar har kartlagts. Ett koncept har tagits fram och diskuterats i fokusgrupper med de boende och med affärsinnehavare för att testa innehåll och affärsmodell. På grundval av dessa diskussioner har en prototyp utformats och presenterats för lokala intressenter och för företag som kan vilja engagera sig i pilotprojekt och fortsatt utveckling.

Externa länkar

http://sjostadsforeningen.se/hs2020/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.