SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer

Diarienummer 2017-04736
Koordinator BORÅS KOMMUN - BORÅS STAD
Bidrag från Vinnova 3 030 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Syftet är att kraftsamla för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Målet är att Sjöbos invånare är medskapare i satsningen. En viktig del är att etablera ett innovationslabb - en fysisk innovativ mötesplats där bland annat invånare, tjänsteman, företagare, föreningar och forskare kan mötas. Ambitionen med innovationslabbet är att det blir invånarnas behov och idéer som förverkligas.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill uppnå bred samverkan med olika aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, hälso- och sjukvården och föreningsliv samt idéella krafter för att vända den negativa trenden på lång sikt. Vi kommer att testa beprövade metoder och utveckla nya utifrån innovation och behov. Vi förväntar att vi efter två år har genomfört workshops, tagit fram plan på aktiviteter i delaktighet med invånare, genomfört aktiviteter och etablerat ett innovationslabb. Ambitionen är att innovationslabbet på sikt blir invånardrivet.

Planerat upplägg och genomförande

Genomföra kartläggning för att synliggöra vilka aktörer som finns på Sjöbo. Formera projektorganisation och utveckla projektplan, aktivitets och tidsplan. Så snart projektorganisationen är satt kommer olika grupper att bjudas in till workshops för att starta processerna. Två lokaler på Sjöbo kommer inredas och invånare anställas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.