Självkörande cyklar för utveckling/verifiering av fordons säkerhetssystem för undvikande av cykelolyckor

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 330 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla självkörande cyklar som används för att validera aktiva säkerhetsfunktioner och algoritmer för manuella och självkörande fordon. Cyklarna är avsedda att användas i test tillsammans med fordon och de kommer att vara utformad för att verka så realistiskt som möjligt med förmågan att luta i kurvor. Cyklarna behöver kunna balansera och kunna bära en provdocka för att likna en mänsklig cyklist. Det är inte möjligt med testcyklar på marknaden idag.

Förväntade effekter och resultat

Idag finns det verifieringsscenarier som kan utföras på AstaZero som inkluderar en cykel med provdocka som cyklar. Cykelns rörelse är emellertid bara i en rak riktning. Att ha en självkörande cykel som kan manövrera realistiskt skulle ge ett mervärde till testmöjligheterna som möjliggör mer komplicerade och utmanande scenarier. Dessutom, - för sensortester föredras en riktig cykel med realistiska rörelser. - eliminerar riskerna för en mänsklig cyklist i testen. - möjliga insikter på vad som underlättar att cyklar upptäcks av fordonsensorsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras i tre iterationer där kraven på cyklarna, körprov och sensortesterna kommer att uppdateras. Chalmers och Mälardalen har redan byggt de första prototyperna, så redan efter några månader kommer de första utvärderingstesterna att utföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2018

Diarienummer 2018-02011

Statistik för sidan