SIVPRO - Shape Inspection by Vision in Production

Diarienummer 2015-05172
Koordinator Luleå tekniska universitet - Experimentell mekanik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030

Syfte och mål

Har skickats separat till Produktion 2030´s sekretariat. Mål och syfte sammanfaller till stor del i detta projekt, se notisen ovan.

Resultat och förväntade effekter

Har skickats separat till Produktion 2030´s sekretariat. Den förväntade effekten var att projektparterna ska fortsätta samarbetet efter avslutat mobilitetsprojekt vilket också verkar vara fallet.

Upplägg och genomförande

Har skickats separat till Produktion 2030´s sekretariat. Den ursprungliga planen innehöll fler fysiska möten än vad som har genomförts. Av praktiska skäl så har antalet resor reducerats och samarbetet har till viss del genomförts via telefon och dator. Möjligtvis var ursprungsplanen väl ambitiös. Trots det så har samarbetet fungerat väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.