Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIP STRIM Programdag

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En programdag inom SIP STRIM har anordnats med syfte att verka för öka informationen, samverkan och disseminering inom SIP STRIM. Med projektpresentationer med en blandning av nya projekt och pågående i kombination med workshop kring projektstöd och allmän information har dagen uppfyllt sitt syfte.

Resultat och förväntade effekter

Projektdeltagare från mera parten av projekten inom programmet från både akademi, företag och institut deltog. Workshoparbete har också gett material för arbetet med att utarbeta projektstöd inom SIP STRIM.

Upplägg och genomförande

Programdagen bestod av en allmän information om STRIM och andra relevanta utlysningar och program, projektpresentationer och workshop. Informationen var mycket uppskattad och även presentationerna. Antalet presentationer var något för många Gällande workshopen så kan det konstateras att projekten är i väldigt olika fas och har väldigt olika behov, inför nästa program bör större fokus läggas på tema och gruppindelning,

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04781

Statistik för sidan