Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sioo:x lasyr och fasadfärg - Ny generation hållbart, miljövänligt och lättskött träskydd

Diarienummer
Koordinator SIOO WOODPROTECTION AB
Bidrag från Vinnova 1 777 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Sioo har genom projektet kunnat utöka sin produktportfölj i panelproduktsortimentet. Nya kulörer i gråskalan med god vidhäftning och lång hållbarhet har tagits fram. Förväntade projektresultat har uppnåtts för samtliga delar av projektet och vi har även identifierat intressanta applikationer som kräver fortsatt utvecklingsarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utveckling av nya Sioo:x-recept med olika kulörer har verkställts. Sioo´s panelprodukter i olika kulörer har lanserats på hemmamarknaden under våren 2019.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat nya recept via olika labtester, såsom dispergerings- och bindemedelsstudier, Weatherometer och fältstudier, mm. Sioo har ett högt kvalificerat FoU-team.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04299

Statistik för sidan