Sioo:x lasyr och fasadfärg - Ny generation hållbart, miljövänligt och lättskött träskydd

Diarienummer 2017-04299
Koordinator SIOO WOODPROTECTION AB
Bidrag från Vinnova 1 777 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet med detta projekt är att ta fram ett väl fungerande lasyr- och färgsystem som är homogent och stabilt, och baserat på Sioo:x teknologi. Att utveckla nya pigmenterade hållbara och miljövänliga lasyrsfärgssystem med god bindkraft av silikat i trämaterialet blir en stor utmaning.

Förväntade effekter och resultat

Sioo:x lasyr- och fasadfärg kommer att vara hållbar och miljövänlig då den inte innehåller biocider eller skadliga emissioner av VOC. Sioo:x hållbara lasyr- och fasadfärg berör främst 5 av FNs 17 hållbarhetsmål, t ex gynnar vi hållbar utveckling, hållbara bostäder och infrastruktur, renare vatten och mark. Resultaten kommer att bidra till miljövänligare träfärger/lasyrer, vilket minskar miljöbelastingen och att trä kan användas i flera sammanhang och med längre livslängd i byggnation. Vi kommer att fortsätta att växa på våra huvudmarknader; Norden, EU och i Nordamerika.

Planerat upplägg och genomförande

Den innovativa utmaningen i detta projekt är att ta fram ett väl fungerande lasyr- och färgsystem som är homogent och stabilt, och baserat på Sioo:x teknologi. Idén är att utveckla nya recept samt erhålla ett system som ger en mer åldringsbeständig färg. I forskningen ingår även labtester och fältförsök. Projektet kommer att genomföras i samarbete med RISE, Swerea IVF och Chalmers Industriteknik.

Externa länkar

Sioo:x träskydd för fasad, altan och marint bruk - ett hållbart, miljövänligt och lättskött träskydd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.