SIO Folksjukdomar Expertnätverk

Diarienummer 2014-04423
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 680 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Skapa ett expertnätverk i form av en öppen databas med kompetenser inom life science olika kunskapsområden och som behövs för att kommersialisera tjänster och produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall stimulera till att knyta relevant expertis till team som skall kommersialisera nya tjänster och produkter inom life science med initialt med på diabetes. Databasen skall innefatta experter från tidig utveckling till kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Detta strategiskt viktiga projekt syftar till att lägga grunden för ett expertnätverk inom life science vilken omfattar såväl akademisk, klinisk som industriell expertis inom olika branscher, medicinsk teknik (inkl. diagnostik), livsmedel (functional food), e-hälsa och läkemedel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.